Bedrift

Elektriker1 Brønnøysund tar på seg alt fra små til store oppdrag for bedrifter. Vi tar vare på ditt eksisterende anlegg, forebygger strømsvikt, og prosjekterer nye el-anlegg. Vi gir deg også råd om hvordan ditt kontor kan kutte driftskostnadene med strømsparende løsninger.

Elektriker | Alarmanlegg | ENØK | Internkontroll | Prosjektering | Serviceoppdrag | Tele og data| Automasjon